Hizmetlerimiz

Bilişim her tür organizasyonun iş akışında merkez rolü oynamaktadır. Bu durum, organizasyonların bilişim kaynak ve operasyonlarının yönetimini iş sürekliliği ve kalitesi açısından kritik pozisyona getirmiştir.

Verİİz, sahip olduğu deneyim ve işbirliği yaptığı özel haberleşme çözümleri sağlayan iş ortakları ile birlikte, standard dışı haberleşme sistem ve servislerine ihtiyaç duyulan ortamlarda ve durumlarda özel çözümler üretir.

Ekibimiz farklı veri güvenliği ve analizi metodlarına dayalı inceleme, denetleme ve danışmanlık hizmetleri verme imkanına sahiptir.

  Her hakkı saklı ve Verİİz Bilişim Danışmanlık A.Ş.'ye aittir.